EVA.cz
Rok na zahradě s EVA.cz
ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Leden na zahradě

V lednu startují přípravy na novou zahradní sezonu. Pokud hodně sněžilo, je nutné oklepat pokrývku ze stálezelených rostlin, aby se tíhou sněhu nepolámaly. Sníh přihrnujeme ke stromům a na záhony, neboť je zdrojem vláhy. Z ovocných stromů odstraňujeme borku, pod kterou mohou být škůdci.
Okrasná zahrada
CHRÁNÍME choulostivé květiny na záhonech chvojím, abychom je ochránili proti mrazům. Při oblevě pokrývku proti chladu odstraníme, aby se nezapařily.
KONTROLUJEME zdravotní stav zazimovaných rostlin a uskladněných cibulí a hlíz jako jsou mečíky, pivoňky, jiřiny.
NEVSTUPUJEME na zmrzlý trávník, který by se mohl poškodit.
ODSTRAŇUJEME sníh, pokud ho hodně napadne, ze stálozelených rostlin a dřevin.
PROŘEZÁVÁME okrasné stromy a keře kromě těch, které pokvetou již brzy na jaře.
ŘÍZKUJEME a ROUBUJEME některé druhy okrasných rostlin jako je zlatice. Odebíráme vyzrále výhony k množení.
SEJEME letničky s dlouhou dobou vývoje, jako jsou lobelky či petúnie, pro předpěstování sazenic.
ZAVLAŽUJEME v bezmrazých dnech stálezelené listnaté dřeviny a jehličnany. Mírně zaléváme zazimované balkónové rostliny.
ZMLAZUJEME a SESTŘÍHÁVÁME, pokud nejsou mrazy, živé ploty.
Ovocná zahrada
CHRÁNÍME ovocné dřeviny včetně vinné révy proti okusu zvěří různými chrániči a odpuzujícími přípravky. Choulostivé beztrnné ostružiníky chráníme při prudkých mrazech textilií nebo chvojím.
KONTROLUJEME pravidelně zdravotní stav uskladněného ovoce a kazící se vyřadíme. Větráním udržujeme ve sklepě teplotu pokud možno na 4-5 °C a relativní vzdušnou vlhkost na 80-90 %.
LIKVIDUJEME suché, přestárlé a nemocné stromy.
NAŘEŽEME začátkem ledna jednoleté výhony slivoní a meruněk, ke konci měsíce i jádrovin pro roubování.
OČISTÍME škrabkou a kartáčem starou kůru z kmenů a silných větví. Pak natřeme kmeny vápenným mlékem.
ODHAZUJEME sníh z cest pod stromy a záhonů.
ODSTRAŇUJEME z korun stromů plesnivé plody, případně zámotky housenek a spálíme je. Je to preventivní ochrana proti pozdějšímu šíření moniliové hniloby a ožírání listů housenkami.
PŘIHRNUJEME sníh k ovocným stromům a keřům; slouží jako zdroj vláhy.
PŘIPRAVÍME jámy a kůly pro jarní výsadbu stromků.
ŘEŽEME jednoleté výhony na rouby vinné révy. Také jednoleté výhony rybízu. Uskladníme je v chladné místnosti.
VYTÁPÍME skleník na 20 °C pro pěstování vinné révy; sklizeň bývá kolem 20. června. Vinnou révu pěstujeme ve skleníku a ošetříme ji přípravky proti roztočům.
Zeleninová zahrada
KONTROLUJEME klíčivost semen, případně nakupujeme nová. Také kontrolujeme uskladněnou zeleninu, kazící se plody vyhodíme.
OPRAVUJEME zahradní nářadí a stroje.
PŘEPICHUJEME do truhlíků semenáčky zelenin z nejranějších výsevů, aby zesílily a měly bohatší kořenový systém.
PLÁNUJEME rozvrh vysazení zeleniny na záhony.
PŘIPRAVUJEME skleníky, fóliovníky a pařeniště pro novou pěstitelskou sezonu. Také substrát pro pěstování sazenic v květináčích.
SKLÍZÍME z venkovních záhonů zeleninu odolnou proti mrazům, jako je pórek nebo kapusta. Při větších mrazech ji chráníme netkanou textilií nebo chvojím.
VYČISTÍME a vydezinfikujeme pěstební nádoby a připravíme substrát pro předpěstování saze nic zeleniny.
VYSÉVÁME do vytápěného skleníku raný salát, kedlubny a květák. Později také další košťáloviny, okurky, rajčata a paprika. Koncem měsíce melouny a lilky. V té době vyséváme též salát a košťáloviny pro nevytápěné prostory a celer pro venkovní záhony. Vyséváme do skleníku ředkvičky a karotku.
ZRYJEME co nejdříve záhony pro pěstování zeleniny, aby hroudy do jara promrzly a najemno se rozpadly.
Copyright © 2019 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena