EVA.cz
Rok na zahradě s EVA.cz
ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

Listopad na zahradě

V listopadu se naplno rozbíhají přípravy na zimu. Končí výsadba okrasných rostlin a naposledy můžeme vysadit ozimý česnek a vinnou révu. Kontrolujeme uskladněnou úrodu, zda se nekazí. Pečujeme o prázdné záhony, uklízíme zahradu a zazimujeme závlahový systém, aby v mrazech nepopraskal.
Okrasná zahrada
DOKONČUJEME výsadbu okrasných rostlin.
CHRÁNÍME kmeny mladých stromů proti okusu zvěří.
SÁZÍME trvalky, okrasné dřeviny a opadavé keře jako například habr.
SVAZUJEME sloupovité druhy jehličnatých dřevin, aby nedošlo pod tíhou sněhu k jejich rozlomení. Jehličnany a stálozelené listnáče také vydatně zaléváme.
UKLÍZÍME A KOMPOSTUJEME spadané listí.
VYPUSTÍME závlahový systém.
ZALIJEME A ZAZIMUJEME nádoby s okrasnými otužilými dřevinami a proti promrznutí je chráníme obalením izolační vrstvou.
ZAHRNEME trvalky, choulostivé druhy okrasných rostlin a růže spadaným listím popřípadě ochráníme chvojím či textílií.
Ovocná zahrada
BALÍČKUJEME podnože po únorovém roubování stromkového angreštu nebo rybízu, a ukládáme je do chladné bezmrazé místnosti. Současně řežeme výhony na rouby a zabalené ve fólii je uchováme až do doby roubování v chladničce.
KONTROLUJEME pravidelně zdravotní stav uskladněného ovoce a kazící se vyřadíme. Větráním udržujeme ve sklepě teplotu pokud možno na 4-5 °C a relativní vzdušnou vlhkost na 80-90 %.
NASYPEME kolem jabloní, na jejichž větvích byly během vegetace bílé chomáčky mšice vlnatky krvavé, prachové pálené vápno. Mšice lezoucí k přezimování na kořeny v něm zahynou.
ODŘEŽEME od pat stromů kořenové odnože.
OŠETŘÍME broskvoně po opadu listí proti kadeřavosti.
OTRHÁME pozdní jablka. Pokud je stihl na stromech mráz do -5°C, počkáme s jejich sklizením až během dne poleví. Jablka dáme před uskladněním na dva dny do suché a chladné místnosti, aby oschla.
POHNOJÍME půdu kolem keřů vinné révy organickými hnojivy, v mezidobí průmyslovými hnojivy, případně je povápníme.
PŘIHRNEME k nově vysazeným stromkům kopeček zeminy.
SÁZÍME ještě v teplejších oblastech vinnou révu. Vysazujeme ovocné dřeviny, pokud není půda zamrzlá nebo příliš mokrá.
ZRYJEME mělce půdu pod ovocnými dřevinami a vpravíme do ní organická a průmyslová hnojiva a vápníme ji. Zaryjeme do ní též letní nastýlku z trávy.
Zeleninová zahrada
CHRÁNÍME před holomrazy zeleninu na záhonech k přezimování jako například zimní salát, ozimá kapusta či špenát netkanou textilií.
KONROLUJEME uloženou zeleninu, kazící se úrodu vyhodíme.
OČISTÍME po sklizni záhony. Venkovní záhony i půdu ve sklenících a fóliovnících pohnojíme organickými hnojivy, případně povápníme, a postupně zryjeme.
SÁZÍME naposledy v teplejších oblastech ozimý česnek.
SKLÍZÍME naposledy kořenovou zeleninu, květák, salát, čekanku, zelí. Po prvních mrazících sklízíme růžičkovou kapustu a kadeřávek, trnky, jeřabiny a kdoule.
ZALOŽÍME do pařeniště i s kořenovými baly pekingské zelí, kapustu a kedlubny.
ZAZIMUJEME zahradu. Uzavřeme vodovodní hydranty, vypustíme vodu z potrubí, hadic na zalévání a nádrží.
Copyright © 2018 Zásobování a.s. - všechna práva vyhrazena